آهنگ امام رضایی شماره یک

نام موزیک : نامه عشق

هنرمند : بهنام صفوی

آهنگ امام رضایی شماره دو

نام موزیک : بغض

هنرمند : مهدی احمدوند

آهنگ امام رضایی شماره سه

نام موزیک : آمدم ای شاه پناهم بده

هنرمند : محمد علی کریمخانی

آهنگ امام رضایی شماره چهار

نام موزیک : حلقه به گوش

هنرمند : سینا پارسیان

آهنگ امام رضایی شماره پنج

نام موزیک : هوای حرم

هنرمند : پویا بیاتی

آهنگ امام رضایی شماره شش

نام موزیک : سلام شاه

هنرمند : محمد اتابکی