نکات مهم رزور هتل ها :

رزرو اتاق سینگل یک نفره نداریم

حداقل تعداد شب های رزرو فعلا 4 شب هست

تسویه روز های شهادت به صوورت کامل هست

ایام شهادت کنسلی نداریم و در صورت جایگزین کردن مهمان هزینه به حساب شما عودت میخوره